Vijverhof Samen

Architectuur Vijverhofschool

 

  * De Vijverhofschool is een bijzonder gebouw dat is ontworpen door de bekende

    architect Albert van Essen. De huizen rondom de school zijn later gebouwd en sluiten

    qua architectuur aan op de school.

 

  * Niet voor niets staat het pand al sinds 2017 op de nominatie om gemeentelijk

    monument te worden. De procedure om te beslissen over de monumentale status is

    opgeschort en afhankelijk gemaakt van de plannen van de school. Dat is de omgekeerde

    wereld.

 

  * Bij het nieuwe ontwerp blijft alleen de façade staan en daarachter verrijst een

    blokkendoos met veel hogere en bredere muren. De samenhangende architectuur in de

    buurt wordt daardoor aanzienlijk verstoord.

 

  * Kortom: door de volume-uitbreiding wordt een school die op de nominatie staat om

    monument te worden, gesloopt en vervangen door een gebouw dat niet past in de

    omgeving.