Vijverhof Samen

Het schoolplein grenst direct aan de tuinen van de omwonenden. De buurt is gewend aan het geluid van het schoolplein tot 15.00 uur op schooldagen. De laatste jaren zijn er al veel pauze-uren bijgekomen. De buurt ervaart rust na 15:00 en in schoolvakanties en wil dat graag zo houden.

 

Door de komst van de BSO zal de geluidsoverlast tot 19:00 duren en in de vakanties doorgaan. Door de uitbreiding wordt het gebouw nog meer een klankkast en zal het geluid harder klinken en verder reiken.

 

Een BSO is geen wettelijke vereiste voor een school. Deze voorziening is bovendien niet nodig omdat er recent een kinderopvang met BSO is gerealiseerd aan de overkant van de school.