Vijverhof Samen

De Vijverhof heeft nieuwbouwplannen, omdat de school niet meer voldoet aan de eisen die er aan een moderne school gesteld worden.  Naar aanleiding van de plannen is een vereniging opgericht van buurtbewoners: VijverhofSamen. Het huidige gebouw is een monumentaal gebouw qua architectuur en is voorlopig aangewezen als gemeentelijk monument. Als vereniging zijn we voor renovatie van dit gebouw en voor het voorkomen van overlast voor de buurt.

 

De afgelopen jaren heeft Lucas Onderwijs in samenwerking met gemeente Leidschendam Voorburg achtereenvolgens twee plannen uitgewerkt. Het plan dat het eerst werd ontwikkeld riep veel weerstand op in de buurt omdat het op meer fronten tot veel overlast zou leiden en het grootste deel van het gebouw niet zou blijven staan. Bij het tweede plan blijft het gebouw aan de buitenkant grotendeels hetzelfde eruit zien als het huidige gebouw, en is sprake van een verdiepte gymzaal. Dit plan is eind januari 2023 tijdens een informatiebijeenkomst door Lucas Onderwijs gepresenteerd (zie onderaan pagina). Als vereniging hebben we toen een verklaring afgegeven.

 

Samengevat staan we als vereniging achter het plan zoals in januari 2023 werd gepresenteerd, onder voorwaarde dat er geen sprake is van een verdere uitbreiding van het leerlingenaantal en het schoolgebouw. We willen graag betrokken blijven bij de verdere uitwerking van het plan. Ook tijdens de bouwfase en de periode dat de school in gebruik wordt genomen hopen we op een goede samenwerking met de school en de gemeente. Onze visie is dat er in de buurt plek moet zijn voor een school die qua omvang, gebruik en bouwstijl bij de buurt past. Daarbij gaat het niet alleen over het gebouw, maar ook over het voorkomen van overlast van mogelijke buitenschoolse opvang en over de verkeersveiligheid.

 

 

Dubbelklik hieronder naar: hernieuwd voorlopige ontwerp gepresenteerd door Lucas Onderwijs:

Dubbelklik hieronder naar: verklaring van de vereniging VijverhofSamen n.a.v.hernieuwd voorlopige ontwerp gepresenteerd door Lucas Onderwijs: