Vijverhof Samen

De Vijverhofschool heeft nieuwbouwplannen. Naar aanleiding daarvan is een vereniging opgericht van buurtbewoners: VijverhofSamen. Als verenigde buurtbewoners begrijpen we dat het huidige gebouw niet meer voldoet aan de eisen die er aan een moderne school gesteld worden. Onze visie is dat er plek is voor school die qua omvang, gebruik en bouwstijl passend is op de plek en in de buurt.

 

De huidige Vijverhofschool is een monumentaal gebouw qua architectuur en is voorlopig aangewezen als gemeentelijk monument. We vinden daarom dat op renovatie van dit gebouw moet worden ingezet, en ook dat overlast voor de buurt moet worden voorkomen.

De afgelopen jaren heeft Lucas Onderwijs in samenwerking met gemeente Leidschendam-Voorburg achtereenvolgens twee plannen uitgewerkt. Het eerste plan zorgde voor veel weerstand in de buurt en was aanleiding om een vereniging op te richten. Inmiddels is sprake van een tweede plan wat beter past bij de buurt. Hier hebben Lucas Onderwijs en gemeente Leidschendam Voorburg nog niet definitief over besloten. Wel heeft het college van B&W besloten dat het tweede plan (een voorlopig ontwerp) gaat worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

 

Het eerste plan van de school zou leiden tot veel overlast voor de buurt. De muren zouden hoger en breder zijn en komen meer op bewoners af, zelfs tot op de erfgrens. Straten zouden afgesloten worden ten behoeve van een schoolplein, met verkeersoverlast in de wijk als gevolg. In het tweede plan blijft het gebouw staan, en wordt dit van binnen gerenoveerd. Op de plek waar nu een gymzaal is, komen zijn in dit plan lokalen gesitueerd. De gymzaal wordt ondergronds geplaatst, onder het schoolplein achter het gebouw. Het is daardoor niet nodig om straten af te sluiten voor een schoolplein.  

 

Het voorlopige ontwerp van dit  plan is eind januari tijdens een informatiebijeenkomst door Lucas Onderwijs gepresenteerd (zie onderaan pagina).

 

Als vereniging hebben we toen een verklaring afgegeven.

Samengevat staat we als vereniging achter het gepresenteerde plan, onder de voorwaarde dat er geen sprake  is van verdere uitbreiding van het leerlingenaantal en schoolgebouw. We willen graag betrokken blijven bij de verdere uitwerking van het plan. Ook tijdens de bouwfase en de periode dat de school in gebruik wordt genomen hopen we op een goede samenwerking met de school en de gemeente. Onze visie dat er in de buurt plek moet zijn voor een de school die qua omvang, gebruik en bouwstijl bij de buurt past, blijft daarbij leidend. Daarbij gaat het niet alleen over het gebouw, maar bijvoorbeeld ook over het voorkomen van overlast van een mogelijke buitenschoolse opvang en over de verkeersveiligheid.

 

 

Dubbelklik hieronder naar: hernieuwd voorlopige ontwerp gepresenteerd door Lucas Onderwijs:

Dubbelklik hieronder naar: verklaring van de vereniging VijverhofSamen n.a.v.hernieuwd voorlopige ontwerp gepresenteerd door Lucas Onderwijs: