Vijverhof Samen

De Vijverhofschool heeft nieuwbouwplannen. Als buurtbewoners begrijpen we dat het huidige gebouw niet meer voldoet aan de eisen die er aan een school gesteld worden: we zijn niet tegen een verbouwing. We zijn voor een school die qua omvang, gebruik en bouwstijl past op de plek en in de buurt.  Dat is mogelijk als de juiste uitgangspunten worden gehanteerd. We hebben bezwaar tegen de manier waarop het proces naar een nieuwe school nu door Lucas Onderwijs in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt vormgegeven. De buurt wordt niet serieus betrokken. En dit terwijl de impact van de plannen voor direct omwonenden en de hele Vijverhof-buurt groot is.

 

De voorgestelde uitbreidingsplannen op het kleine beschikbare kavel leiden tot overlast voor de buurt. De muren worden hoger en breder en komen meer op bewoners af, zelfs tot op de erfgrens. Straten moeten worden afgesloten ten behoeve van een schoolplein. Hierdoor ontstaat verkeersoverlast in de wijk. Door de plannen voor een BSO in het gebouw wordt de geluidsoverlast extremer en langduriger. De huidige Vijverhofschool is een monumentaal gebouw qua architectuur. De voorgestelde nieuwbouw past op geen enkele manier bij de architectuur van de buurt en doorbreekt het harmonieuze samenspel van school, vijver en woningen.

 

Er is meer aan de hand. We merken dat de gemeente project voor project en school voor school aanpakt. Zo worden kansen gemist, doordat niet vooruit en vanuit een bredere ruimtelijke visie wordt gepland. Zo is het een gemiste kans dat het vrijgekomen kerkgebouw aan de overkant van de school niet is aangekocht. En dat er geen extra school  of dependance in Damsigt is gebouwd op de locatie van Klein Plaspoelpolder. En dat niet met alle scholen samen wordt gekeken naar de benodigde voorzieningen zoals gymzalen en BSO's, en de spreiding hiervan binnen de gemeente.

 

 

Het gebrek aan bewonersparticipatie en gemeentelijke regie is een terugkerend probleem in gemeente Leidschendam-Voorburg. Onze oproep aan Lucas Onderwijs en de gemeente Leidschendam-Voorburg is om door serieuze bewonersparticipatie de samenwerking met de buurt aan te gaan, alternatieve mogelijkheden beter te verkennen en zo in gezamenlijkheid te komen tot een school die past op de plek die er is.