Vijverhof Samen

In een goed participatieproces staat de uitkomst niet van tevoren vast en wordt alle informatie open gedeeld. Er worden meer alternatieven uitgewerkt en beoordeeld en er wordt breder naar oplossingen en gevolgen gekeken, samen met bewoners. In dit geval is er maar één voorontwerp: de uitbreiding die tot zoveel overlast voor de buurt zal leiden.  Hiermee lijkt de hoofdkeuze al gemaakt. Daarbij zijn buurtbewoners niet serieus betrokken. Ze kunnen alleen nog over wat details in de uitwerking meepraten, zoals over de kleur van de muren.

 

De keuze tussen nieuwbouw en renovatie is gemaakt op basis van onderwijsaspecten en kosten. De gevolgen voor de omgeving zijn niet mee beoordeeld.

Er is nauwelijks onderzocht of er alternatieve locaties zijn voor een gymzaal. Samenwerkingsmogelijkheden met andere BSO-voorzieningen in de buurt, waaronder één aan de overkant van de straat, worden niet benut.

 

De gemeenteraad krijgt het ontwerp pas voorgelegd als het helemaal is uitgewerkt, en krijgt op deze manier geen gelegenheid om alle belangen af te wegen en richting te geven.

Met meer creativiteit zijn er oplossingen te bedenken die én de belangen van het onderwijs én de belangen van de buurt dienen. De impact op de buurt is te groot om het proces laten organiseren door een partij die één belang dient. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om meer regie op dit proces te voeren en breder te kijken naar oplossingen. We hopen dat de gemeente zich dit aantrekt, omdat er meer voorbeelden zijn waar bewoners niet goed betrokken worden.

 

Daarom doen wij een oproep aan Lucas Onderwijs en de gemeente Leidschendam-Voorburg om door middel van serieuze bewonersparticipatie het gesprek met de buurt aan te gaan, alternatieve mogelijkheden serieus te verkennen en zo in gezamenlijkheid te komen tot een school die past op de plek die er is.