Vijverhof Samen

 

Het participatieproces, dat heeft geleid tot het actuele voorlopig ontwerp, is grillig verlopen. In een goed participatieproces staat de uitkomst niet van tevoren vast en wordt alle informatie open gedeeld. Er worden meer alternatieven uitgewerkt en beoordeeld en er wordt breder naar oplossingen en gevolgen gekeken, samen met bewoners. In dit geval was er in eerste instantie maar één voorontwerp: de uitbreiding die tot zoveel overlast voor de buurt zou leiden.  Daarbij waren buurtbewoners onvoldoende betrokken en was de impact op de buurt nauwelijks meegenomen in gemaakte afwegingen. Hierdoor ontstond veel weerstand in de buurt.

 

Gelukkig hebben de ontstane weerstand en de activiteiten van de vereniging ertoe geleid dat Lucas Onderwijs en de gemeente de plannen hebben aangepast. Met meer creativiteit bleken oplossingen te bedenken die én de belangen van het onderwijs én de belangen van de buurt dienen. Als vereniging vinden we dat de gemeente hier een regierol heeft. De impact op de buurt is te groot om het proces alleen te laten organiseren door een partij die één belang dient. Van dit proces zijn veel lessen te leren.

 

We hopen dat de constructieve samenwerking, die inmiddels is ingezet, van kracht blijft in de toekomst. Gezien de complexiteit van de bouw op het kleine kavel, de zeer dichte nabijheid van huizen en het mogelijke gebruik van het gebouw als BSO, is intensieve betrokkenheid van bewoners in alle fasen essentieel.