Vijverhof Samen

Door de uitbreiding komt de nieuwe school dichter op de omliggende huizen te staan, zelfs tot op de erfgrens. De muren worden breder en hoger, en nemen licht en zicht weg.