Vijverhof Samen

De uitgangspunten die voor de verbouwing gehanteerd worden, leiden tot meer bruto vloeroppervlak (m2) dan wettelijk nodig. De uitbreiding is vooral nodig vanwege de gymzaal. Ook moet er een BSO in het gebouw komen, en een peuterspeelzaal.  De Vijverhofschool staat op de allerkleinste schoolkavel in heel Leidschendam-Voorburg. De eerstvolgende kavel voor een school met ongeveer hetzelfde aantal leerlingen is twee keer zo groot.

 

Huidig volume school: 1404 m2

 

Uitgangspunten nieuwbouw school

  * 250 leerlingen, ruimtebehoefte volgens verordening 1478 m2

  * Gymzaal, ruimtebehoefte 455 m2

  * Peuterspeelzaal, ruimtebehoefte 105 m2

 

Uitgangspunten gemeentelijke beleid

  * 240 leerlingen, ruimtebehoefte volgens gemeentelijke verordening 1407 m2

 

Uitgangspunten schoolplein

  * Vereist volgens gemeentelijke verordening: 600 m2

  * Al aanwezig: 290 + 430 = 720 m2

 

Uitgangspunten bewoners

  * Ga uit van het maximaal aantal leerlingen en de ruimte zoals vastgesteld in het

    gemeentelijk beleid (IHP), zijnde 240 leerlingen, en van de wettelijke eisen die de

    benodigde ruimte hiervoor bepalen op 1407 m2 bruto vloeroppervlak. (zie link naar IHP)

  * Het aantal van 240 leerlingen is al hoog in vergelijking met de prognose van de PO-raad

    (namelijk 197 leerlingen in 2027) (Zie link naar de PO-raad)

  * Wij willen graag een buurtschool in onze wijk. De Vijverhofschool is geen buurtschool

    meer. 35% van de leerlingen komt nu al niet uit het verzorgingsgebied van de school.

  * Op het allerkleinste kavel van alle scholen in Leidschendam-Voorburg moeten te veel  

    voorzieningen komen. Kijk voor BSO en voor de gymzaal samen met andere scholen naar

    alternatieven. Bedenk dat er aan de overkant al een BSO staat!

  * Zoek samen met andere scholen/schoolbesturen naar een oplossing voor de gymzaal of kijk

    creatief naar oplossingen voor dubbel gebruik van de gymzaal.

  * Zonder deze voorzieningen is geen volume-uitbreiding van de school nodig en voldoet het

    schoolplein aan de wettelijke eisen.

  * Als sprake is van een tekort aan scholen, zorg dan voor een nieuwe school of dependance

    in Damsigt, waar veel minder scholen zijn en nieuwe wijken bijgebouwd worden. Met

    referentie aan het spreidingsbeleid verwoord in het gemeentelijke IHP.

 

Note: IHP = Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Leidschendam Voorburg

      PO-raad = sectorvereniging voor het Primair Onderwijs

Link naar: senariomodel primair onderwijs (PO-raad): https://www.scenariomodelpo.nl/

Link naar: Integraal HuisvestingsPlan gemeente Leidschendam Voorburg: https://vastgoeddialoog.nl/projecten/integraal-huisvestingsplan-ihp-po-leidschendam-voorburg/

Oproep aan de gemeente:

 

  * kijk breder dan alleen deze school, kijk naar de toekomst,

  * Spreid voorzieningen (BSO, gymzaal) en zorg dat scholen daarin beter samenwerken

  * Zorg dat bij de Vijverhof een verbouwing zonder volume-uitbreiding veel serieuzer

    wordt onderzocht