Vijverhof Samen

VIJVERHOFSAMEN

 

1)  Het doel van de vereniging Vijverhofsamen is om zich in te zetten voor een verbouwing van de Vijverhofschool, die voor de buurt acceptabel is en waarbij door middel van een goede burgerparticipatie het woonklimaat en de historische en architectonische waarden van het schoolgebouw en haar directe omgeving worden behouden. De vereniging zet zich in voor een verbouwing die op zoveel mogelijk op renovatie geënt is, zodat de van Essenarchitectuur behouden blijft, en die uitgaat van het bestaande volume van het gebouw en van reguliere schooltijden

 

2)  Vertrekpunt is dat er oplossingen zijn waarin woonkwaliteit en leefbaarheid en architectonische waarden goed samen gaan. Voorwaarde hiervoor is dat het programma van eisen en het bouwontwerp hierop zijn afgestemd. Dat betekent dat het bouwvolume gelijk blijft aan het volume van het huidige gebouw.

 

3)  De vereniging wil dit bereiken door de belangen van de buurt in te brengen bij Lucas Onderwijs en de gemeente Leidschendam-Voorburg, door contacten te zoeken met andere partijen, en door met suggesties en ideeën te komen voor alternatieve oplossingen.

 

 

 

Steunt u bovenstaande visie?

 

Sluit u dan aan bij onze vereniging. Hieronder vindt u een inschrijfformulier en de statuten voor de vereniging, of stuur een e-mail met uw contactgegevens. Dan houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen en nodigen wij u uit voor bijeenkomsten om u te informeren en met u van gedachten te wisselen. De contributie is € 10 per jaar. Voor bewonersbijeenkomsten kan het zijn dat we u nog vragen voor een kleine financiële bijdragen om te kosten van de bijeenkomst te kunnen dekken.

Dubbelklik hieronder voor de statuten van de vereniging VijverhofSamen

Dubbelklik hieronder voor het registratieformulier van de vereniging VijverhofSamen