Vijverhof Samen

Door het grotere volume waar het schoolbestuur aan wil vasthouden, groeit de school qua omvang en daar is de kavel te klein voor. Hierdoor ontstaan de problemen voor de buurt. De uitbreiding neemt ruimte in op het bestaande schoolplein, waardoor er een nieuw schoolplein bij moet komen. Hiervoor moeten straten afgesloten worden en neemt de verkeersoverlast in de wijk toe: er moet immers meer verkeer door minder straten. Dit geldt niet alleen vlakbij de school maar in de hele wijk. De straten zijn smal en aan beide zijden worden auto’s op de stoep geparkeerd, waardoor het extra lastig manoeuvreren is.

 

Dat veroorzaakt onveilige situaties. Bovendien zal de parkeerproblematiek  alleen maar toenemen bij het afsluiten van straten. En dat komt nog bovenop de extra parkeerdruk door de BSO aan de overkant.