Vijverhof Samen

In het eerste plan dat Lucas Onderwijs presenteerde was sprake van een nieuw schoolplein buiten het huidige kavel. Hiervoor moesten straten afgesloten worden en zou de verkeersoverlast in de wijk toenemen. Inmiddels zijn de plannen bijgesteld en is afsluiten van straten niet meer nodig. Toch blijft de verkeerssituatie een aandachtspunt. De straten in de wijk zijn smal en aan beide zijden worden auto’s op de stoep geparkeerd, waardoor het extra lastig manoeuvreren is. Bij het halen en brengen ontstaan chaotische situaties. Bij de nadere uitwerking van het definitief ontwerp en tijdens de fase dat de school weer in gebruik wordt genomen willen we graag met de school en de gemeente in gesprek blijven hoe dit zoveel mogelijk is te voorkomen.